Musiikki apuna kuntoutuksessa?

Musiikilla on lukuisia terveysvaikutuksia. Musiikki aktivoi lähes jokaista aivojen osa-aluetta ja sillä on todettu olevan positiivisia vaikutuksia muun muassa vireyteen, kielelliseen ja kognitiiviseen kyvykkyyteen sekä tunteiden hallitsemiseen. Lisäksi musiikin kuunteleminen ja sen harrastaminen ehkäisevät esimerkiksi muistiongelmia. Jo pelkkä musiikin kuunteleminen saattaa toimia apuna esimerkiksi lievässä masennuksessa tai parannuskeinona sydänsuruissa. Jos osaat itse soittaa esimerkiksi jotakin soitinta, kasvavat musiikin hyödyt jo moninkertaisiksi. Jonkin instrumentin soittaminen nimittäin parantaa silmän ja käden yhteispeliä sekä auttaa pitämään aivot entistä vireämpinä. Puhumattakaan siitä, miten terapeuttinen vaikutus myös itse tuotetun musiikin kuuntelemisella voi olla. Musiikki on siis monella tavalla hyödyllistä, se on jo varmaksi todistettu. Kysymys kuuluukin, onko musiikilla parantavia tai kuntouttavia ominaisuuksia. Tähänkin vastaus on kyllä. Esimerkiksi musiikkiterapia voi auttaa monenlaisista vaivoista kärsiviä ihmisiä.

Musiikki voi myös kuntouttaa

Musiikkia on tutkittu paljon esimerkiksi käytöshäiriöisten lasten kuntouttamisessa. Onkin saatu esimerkiksi viitteitä siitä, että musiikin kuuntelulla ja etenkin itse tuotetulla musiikilla on positiivisia vaikutuksia tarkkaavaisuushäiriöistä kärsivien lasten elämään. Esimerkiksi ADD- tai ADHD-tarkkaavaisuushäiriöstä kärsivä lapsi voi hyötyä suuresti musiikkiterapiasta, jossa lapsi voi ilmaista itseään esimerkiksi laulamalla tai erilaisia soittimia soittamalla. Myös autistiset lapset hyötyvät usein musiikkiterapiasta tai muusta musisoinnista. Monet autismista kärsivät lapset ovat musiikillisesti jopa erityisen lahjakkaita. Siksi esimerkiksi jonkin instrumentin soittaminen saattaa olla autistisia piirteitä omaavalle ihmiselle erittäin terapeuttista. Kuitenkin myös erilaisista ongelmista kärsivät ihmiset ovat yksilöitä. Musiikki ei sovi kaikille, eikä sitä tule tuputtaa esimerkiksi lapselle, jos se ei tätä kiinnosta. On myös tärkeää muistaa, ettei musiikki yksin hoida sairauksia. Musiikki ei koskaan ole korvaava vaihtoehto esimerkiksi lääkehoidolle. Musiikkiterapiasta kannattaa aina puhua hoitavan lääkärin kanssa, eikä musiikki useinkaan sovellu ainoaksi kuntoutusmuodoksi. Musiikkiterapiaakin on tarjolla monenlaista. Esimerkiksi sosiaaliset lapset saattavat viihtyä ryhmässä musisoimisesta, kun taas ujommat haluavat harrastaa musiikkia yksin tai kahdestaan opettajan kanssa. Tarvittaessa musiikkiterapeutit työskentelevät asiakkaan kotona. Tällöin kannattaa suunnaksi ottaa furniturebox.fi, josta löydät näyttävät huonekalut. Näin voit rauhallisin mielin toivottaa kotiisi tervetulleeksi vähän vieraammankin ihmisen.

Musiikki osana aivovammojen kuntoutusta

Aivovammapotilaat hyötyvät musiikista

Musiikilla voidaan hoitaa myös aivojen vaurioita. Esimerkiksi aivovammapotilaat hyötyvät usein musiikkiterapiasta. Musiikkiin perustuva kuntoutus auttaa aivovammoista toipuvia potilaita säätelemään omia tunnetilojaan, hallitsemaan kipua sekä hillitsemään aivovammoihin usein liitettyä väsymystä. Myös aivoinfarktista toipuvat potilaat hyötyvät usein musiikkiterapiasta. Aivoinfarktipotilaille on tyypillistä esimerkiksi puhekyvyn menetys tai puheen hallinnan vaikeudet. Tutkimusten mukaan esimerkiksi lauluharjoitukset auttavat aivoinfarktista toipuvaa puhumisen opettelussa. Laulaessa puheen rytmi on erilainen kuin puhuessa ja tämä rytmitys helpottaa puhevaikeuksista kärsiviä puheentuotannossa. Monesti musiikkiterapia myös auttaa kohentamaan potilaan mielialaa, sillä musiikki on hyvä rentoutumiskeino. Myös erilaisten soitinten soittaminen parantaa aivovammoista tai -infarktista toipuvien potilaiden kuntoa, sillä soittaminen parantaa motorisia kykyjä. Tosin etenkin aluksi infarktipotilaan voi olla hankala hallita soittimia, varsinkin sellaisessa tapauksessa, jossa potilas on saanut vakavia halvausoireita. Kuitenkin esimerkiksi pianon soittaminen auttaa vahvistamaan aivoja ja nopeuttaa siten myös kuntoutumista. Musiikki on siis hyvin monipuolinen terapiamuoto ja siitä hyötyvät hyvin monenlaiset potilaat. Vaikka musiikki ei suoraan parannakaan sairauksia, voidaan sitä käyttää yhtenä terapiamuotona monissa vaivoissa. Myös esimerkiksi vanhainkodeissa tarjotaan usein musiikkiterapiaa osana muistisairaiden potilaiden kuntoutusta. Terapia ei paranna muistisairauksia, mutta auttaa piristämään potilaiden mielialaa. Musiikki on myös hyvä keino virkistää vanhoja muistoja, joita vanhainkodin asukkailla varmasti riittää.

split