Musiikki muuttaa aivojen toimintaa

Monet ovat huomanneet omalla kohdallaan, kuinka suuri terapeuttinen vaikutus musiikilla voi olla. Musiikki saattaa lohduttaa suuressa surussa. Se voi myös tarjota keinon itsetutkiskeluun. Kun musiikki nostattaa meissä suuria tunteita, voimme samalla miettiä, mistä tunteet tulevat ja millaisia oikeasti olemme. Musiikki tyynnyttää levottoman mielen ja antaa tunteen siitä, että ei ole yksin maailmassa surunkaan keskellä. Mutta mitä aivoissamme oikeastaan tapahtuu, kun kuuntelemme musiikkia?

Musiikki rentouttaa tai aktivoi

Musiikki saa tutkimusten mukaan aivot voimaan hyvin samalla tavalla kuin treenaaminen tekee hyvää lihaksille ja fyysiselle kunnolle. Aivot aktivoituvat musiikkia kuunnellessa erityisesti lapsena, mutta samanlaista aktivoitumista tapahtuu läpi elämänkaaren. Siksi musiikkia käytetään jopa dementiaa sairastavien vanhusten kuntoutuksessa hyvin tuloksin. Musiikin, sekä laulamisen että musiikin kuuntelemisen, on todettu kohentavan emotionaalista ja kognitiivista toimintakykyä, jolloin koko elämänlaatu kohenee.

Musiikki voi valtavan voimansa ansiosta joko lisätä energiaa tai rentouttaa. Erilaisella musiikilla voi siis saada aikaan erilaisia vaikutuksia. Vaikutukset riippuvat paitsi musiikin laadusta, myös yksilöstä itsestään. Monet kokevat esimerkiksi treenaamisen tehostuvan nopeasykkeisen musiikin tahdissa, ja taas unensaannin helpottuvan, mikäli illalla kuuntelee tempoltaan rauhallista musiikkia. Musiikilla on mahdollista palauttaa normaalitilaan elimistö, joka käy syystä tai toisesta ylikierroksilla.

Musiikki stimuloi aivoja

Käytännössä musiikki saa aivojen verenkierron vilkastumaan. Lisäksi hormonieritys kokee muutoksia ja muun muassa stressihormonien taso laskee. Tästä puolestaan seuraa, että musiikin kuunteleminen lievittää tehokkaasti ahdistuneisuutta, masentuneisuutta ja kipua. Musiikki stimuloi aivoja siten, että niissä aktivoituu monia kognitioon ja tunteisiin liittyviä alueita. Aivojen massan on todettu jopa kasvavan, jolloin tarkkaavaisuus paranee ja oppiminen helpottuu.

Musiikki vaikuttaa aivoihin siitä riippumatta, kuunteleeko musiikkia keikalla tai konsertissa muiden joukossa vai yksin kotona kuulokkeilla. Myöskään musiikin laadulla ei ole suurta merkitystä, vaan voit kuunnella juuri oman mielesi mukaista musiikkia ja nauttia sen mukanaan tuomista hyödyistä.

Kun kuuntelet lempikappalettasi, mielihyvää lisäävän dopamiinin eritys aivoissa kasvaa juuri ennen kuin kuulet kappaleen suosikkikohdan. Tämä johtuu aivojen mielihyväjärjestelmän toimimisesta. Kun tavoitetta on odotettu, seuraa palkinto.

split